Η εταιρεία «Πλαστικά Θράκης Α.Β.Ε.Ε.»  ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία «Πλαστικά Θράκης Pack Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Εταιρεία»(απορροφώσα) άριχσε τη διαδικασία συγχώνευσης με απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής της απορροφώσας εταιρείας «Capsnap Ελλάς Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία», με ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού την 30.4.2012, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

 

Η ως άνω συγχώνευση μετ΄ απορροφήσεως αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των προσεχών δύο μηνών και εντάσσεται στην ευρύτερη διαδικασία της συνολικής εσωτερικής αναδιοργάνωσης των θυγατρικών του Ομίλου .