Σε νέα περικοπή του προσωπικού της κατά 10.000 άτομα προχωρά η Nokia μετά τις εκτιμήσεις για ζημιές μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες στο β΄τρίμηνο της χρήσης.
Με τις νέες περικοπές η εταιρεία αυξάνει τον αριθμό των εργαζομένων που απέλυσε σε περισσότερα από 40.000 άτομα από τον Σεπτέμβριο του 2010.

Την ίδια στιγμή η διοίκηση εκτιμά ότι στο τέλος του 2013 θα «γράψει» πρόσθετες επιβαρύνσεις περί τα 1 δισ. ευρώ (1,3 δισ. δολάρια).

Σχετικό θέμα: Nokia: Περικοπή 1.000 θέσεων εργασίας σε εργοστάσιο στη Φινλανδία