Νέα αύξηση κατέγραψε το πρώτο τρίμηνο του έτους το ποσοστό ανεργίας στη χώρα μας και ανήλθε σε 22,6% από 20,7% που ήταν το τέταρτο τρίμηνο του 2011 και 15,9% το αντίστοιχο διάστημα του 2011.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής στο πρώτο τρίμηνο του 2012 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 3.837.950 άτομα και των ανέργων σε 1.120.097. Η απασχόληση μειώθηκε κατά 2,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 10,7% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2011, ενώ ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 9,2% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 57,3% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2011.
Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών διαμορφώθηκε σε 26,5% και είναι σημαντικά υψηλότερο από των ανδρών (19,7%).


Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στους νέους ηλικίας 15-24 ετών και ανέρχεται σε 52,7%, το οποίο στις νέες γυναίκες φθάνει στο 60,4%. Από το σύνολο των ανέργων που αναζητούν μισθωτή απασχόληση, το 46,8% αναζητά αποκλειστικά πλήρη απασχόληση, ενώ το 45,6% αναζητά πλήρη αλλά στην ανάγκη είναι διατεθειμένο να εργαστεί και με μερική απασχόληση. Τέλος, το 7,5% αναζητά μερική απασχόληση ή δεν ενδιαφέρεται αν θα βρει μερική ή πλήρη απασχόληση.Το ποσοστό των «νέων ανέργων», δηλαδή όσων εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας αναζητώντας απασχόληση, ανέρχεται στο 23,8% του συνόλου των ανέργων ενώ οι μακροχρόνια άνεργοι, αποτελούν αντίστοιχα το 56,5%.


Σε επίπεδο Περιφέρειας το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στη Δυτική Μακεδονία με 28,5% και στη Κεντρική Μακεδονία με 24,7%. Στον αντίποδα, το μικρότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στο Νότιο Αιγαίο με 13,9% και στις Ιόνιους Νήσους με 15,9%. Κατά το α΄ τρίμηνο του 2012, βρήκαν απασχόληση 81.036 άτομα, τα οποία ήταν άνεργα πριν από ένα έτος. Παράλληλα, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, 33.120 άτομα μετακινήθηκαν από τον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό σε θέσεις απασχόλησης. Αντίθετα, 222.861 άτομα, τα οποία ένα χρόνο πριν ήταν απασχολούμενα, σήμερα είναι άνεργα και άλλα 93.997 άτομα που ήταν απασχολούμενα, είναι πλέον οικονομικά μη ενεργά. Επιπλέον, 123.968 άτομα, που πριν ένα έτος ανήκαν στον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό, εισήλθαν στην αγορά εργασίας αναζητώντας απασχόληση, αλλά είναι άνεργα.


Το ποσοστό της μερικής απασχόλησης ανέρχεται στο 7,2% του συνόλου των απασχολουμένων. Από το υποσύνολο αυτό των εργαζομένων το 59,7% έκανε αυτή την επιλογή διότι δεν μπόρεσε να βρει πλήρη απασχόληση, το 8,3% για άλλους προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους, και το 5,6% διότι φροντίζει μικρά παιδιά ή εξαρτώμενους ενήλικες και το 26,4% για διάφορους άλλους λόγους. Το ποσοστό των μισθωτών, το οποίο εκτιμάται σε 63,2%, εξακολουθεί να είναι χαμηλότερο του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία ανέρχεται στο 80% του συνόλου των απασχολουμένων.