Μείωση κατά 17,1% σημείωσε ο δείκτης κύκλου εργασιών στην Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις το α΄ τρίμηνο του 2012 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α΄ τριμήνου 2011, έναντι μείωσης 20,1% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2011 προς το 2010.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ο δείκτης Κύκλου Εργασιών στις δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών του α΄ τριμήνου 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α΄ τριμήνου 2011, παρουσίασε μείωση 13,8%, έναντι μείωσης 23,0% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2011 προς το 2010.


Επίσης, από τα στοιχεία προκύπτει ότι ο δείκτης κύκλου εργασιών στην Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις του α΄ τριμήνου 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δ΄ τριμήνου 2011, παρουσίασε μείωση 16,5%, έναντι μείωσης 37,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2011.

Ο δείκτης κύκλου εργασιών στις δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών του α΄ τριμήνου 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δ΄ τριμήνου 2011, παρουσίασε μείωση 8,2%, έναντι μείωσης 23,8 % που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2011.