Στα 375 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές, που έγιναν δεκτές στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 21ης Ιουνίου 2012, σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. 

 

Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 15 Ιουνίου 2012. 

 

Επιπλέον, ο ΟΔΔΗΧ ανακοίνωσε ότι κατά τη δημόσια εγγραφή για τα Έντοκα Γραμμάτια 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου έκδοσης 15 Ιουνίου 2012, υποβλήθηκαν προσφορές ύψους 1,648 εκατ. ευρώ, οι οποίες θα διατεθούν εξ' ολοκλήρου στην τιμή της δημοπρασίας της 12ης Ιουνίου 2012 (97,664 ευρώ).