Πάνω από 10.500 επιχειρήσεις διέκοψαν τις δραστηριότητες τους έως το τέλος Μαΐου του 2012 στη Ρουμανία, ποσοστό αυξημένο κατά 4,07% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011. 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Γραφείου Εγγραφής Εμπορικών Εταιρειών, το πρώτο πεντάμηνο του 2012, διαλύθηκαν 8.566 εταιρείες, ποσοστό αυξημένο κατά 87,7%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτους, κατά την οποία είχαν βάλει «λουκέτο» 4.562 επιχειρήσεις. 


Ακόμη, το πρώτο πεντάμηνο του 2012 εγγράφηκαν 62.949 νέοι εμπορικοί αντιπρόσωποι, ποσοστό αυξημένο κατά 12,1% σε σχέση με το πρώτο πεντάμηνο του 2011.