Κάλεσμα προς τους πολιτικούς αρχηγούς να σχηματίσουν τη Δευτέρα «κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας» απευθύνει η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) σε ανακοίνωσή της καθώς όπως επισημαίνει «εάν η χώρα μας παραμείνει τη Δευτέρα ακυβέρνητη κινδυνεύει να οδηγηθεί σε άτακτη χρεοκοπία και απόλυτη φτώχια».

Η ΕΣΕΕ καλεί τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας να στηρίξει την ευρωπαϊκή προσπάθεια της χώρας για πραγματική ανάπτυξη η οποία θα περιλαμβάνει:


- Έμπρακτη στήριξη της οικονομίας από την επόμενη κιόλας ημέρα των εκλογών, διακόπτοντας την εκροή των εταιρικών κεφαλαίων και επιστρέφοντας τις καταθέσεις με στόχο την ενίσχυση των ελληνικών τραπεζών. Η δημιουργία ισχυρού κλίματος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία απαιτεί ότι και οι τελευταίες θα ενισχύσουν με ρευστότητα τις ελληνικές επιχειρήσεις και την πραγματική οικονομία.


- Αποκατάσταση του αποκλεισμού των ελληνικών επιχειρήσεων από το διεθνές εμπόριο, με την άρση της αναστολής της ασφάλισης των πιστώσεων παραγγελιών προς την Ελλάδα. Εάν δεν δείξουμε πρώτα εμείς εμπιστοσύνη στην πατρίδα μας, δεν θα μας εμπιστευτεί κανείς στο εξωτερικό.


- Κοινωνική συνεργασία με συγκεκριμένες και ξεκάθαρες θέσεις και προτάσεις για τα μισθολογικά και τα εργασιακά θέματα. Επανεξέταση της μετενέργειας και της επεκτασιμότητας στον ιδιωτικό τομέα.


- Αυξημένη φορολογική συνείδηση, με κίνητρα στους συνεπείς και χρήση ιδίων κεφαλαίων για αναπτυξιακή πολιτική και πραγματοποίηση σχεδιαζόμενων επενδύσεων στη χώρα μας, χωρίς άλλες αναβολές και γραφειοκρατικές καθυστερήσεις.


- Αναζήτηση και άμεση εφαρμογή τρόπων μείωσης των τιμών στην ελληνική αγορά, με παράλληλη εξισορρόπηση του τρίπτυχου μισθοί, φόροι, τιμές.
Επίσης, η ΕΣΕΕ καλεί τη νέα κυβέρνηση να αλλάξει την μέχρι σήμερα εχθρική νοοτροπία απέναντι στον ιδιωτικό τομέα και να επαναφέρει τις σχέσεις εμπιστοσύνης με τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας επιδιώκοντας:


- Πλήρη εκμετάλλευση και απορρόφηση των πόρων του ΕΣΠΑ και παράλληλα διεκδίκηση κάθε Ευρωπαϊκού Προγράμματος που θα στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας και στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.


- Δημιουργία ενός απλού και δίκαιου φορολογικού συστήματος με χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές, αλλά και φορολογικά κίνητρα σε παλαιές και νέες επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν ανέργους με ταυτόχρονη αναστολή των ποινικών διώξεων των καταναλωτών και μικρομεσαίων επιχειρηματιών που αδυνατούν να καταβάλουν εισφορές.


- Εμπέδωση κλίματος ασφάλειας με εγγύηση των καταθέσεων χωρίς όριο, ώστε να διακοπεί η εκροή τους και να ενισχυθεί η ρευστότητα των τραπεζών, με τον όρο να παρασχεθούν δάνεια στις επιχειρήσεις με υγιείς προοπτικές. Αμνηστία για επιστροφή καταθέσεων στην Ελλάδα.


- Έμπρακτη εφαρμογή του επενδυτικού νόμου και άμεση ενεργοποίηση του Ταμείου Εγγυήσεων για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με την χρηματοδότηση των 500 εκ. από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και με την απαραίτητη μόχλευση για περαιτέρω ρευστότητα.


- Τακτοποίηση των οφειλών του Δημοσίου ύψους 6,6 δισ. ευρώ στον ιδιωτικό τομέα και συμψηφισμό των βεβαιωμένων οφειλών. Ενεργοποίηση μιας χρεοπιστωτικής καρτέλας κάθε επιχείρησης με το δημόσιο.