Τους επόμενους έξι μήνες η οικονομική σταθερότητα στην Ευρώπη θα επηρεαστεί βαθιά από την κρίση χρέους της ευρωζώνης, αναφέρει σε δημοσίευμά του με τίτλο «H EKT φοβάται για την οικονομική σταθερότητα» το Europolitique, το οποίο αναφέρεται σε έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις 12 Ιουνίου.

Σύμφωνα με την έκθεσή της ΕΚΤ «η επίμονη συνέχιση των αναταράξεων και των κλυδωνισμών που σχετίζονται με ορισμένες αγορές ή χώρες κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012 επιβεβαιώνει τις αδυναμίες που εξακολουθούν να υφίστανται σχετικά με τις προοπτικές της οικονομικής σταθερότητας... τα κράτη μέλη οφείλουν να εντείνουν τις προσπάθειές τους προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των δημοσιονομικών και τραπεζικών συνισταμένων μιας ισχυρής νομισματικής ένωσης».


Παράλληλα, στην έκθεση τονίζεται η ανάγκη να υπάρξει μια τραπεζική ένωση στην Ευρωζώνη πέραν από τη νομισματική ένωση, ενώ υπογραμμίζεται η ανάγκη διαρκούς προσπάθειας προκειμένου να καταπολεμηθούν οι αιτίες της κρίσης.


Σύμφωνα με την ΕΚΤ είναι απαραίτητη μια περιεκτική απάντηση, η οποία θα εστιάζει σε πέντε συγκεκριμένους τομείς. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΚΤ ζητά συνεχή δράση σε εθνικό επίπεδο για την διασφάλιση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων, αποτελεσματική χρήση των μηχανισμών στήριξης και μακροπρόθεσμες αλλαγές στο τραπεζικό μοντέλο.


Τέλος, η ΕΚΤ κρίνει ότι απαιτούνται πολιτικές που θα περιορίσουν την πολιτική και οικονομική αβεβαιότητα, καθώς και τις πιθανότητες μετάδοσης της κρίσης. Τονίζει, επίσης, ότι απαιτούνται μέτρα για την ενίσχυση της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής εποπτείας και για την ενίσχυση της διακυβέρνησης.