Την εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα παραμείνει στην ευρωζώνη αναφέρει η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών και Προβλέψεων της Eurobank EFG στο δέκατο όγδοο τεύχος της τριμηνιαίας της έκδοσης «Global Economic & Market Outlook».

Όπως αναφέρεται στο δελτίο, οι αναλυτές της τράπεζας εκτιμούν ότι η Ελλάδα θα παραμείνει μέλος της Ευρωζώνης. «Η αβεβαιότητα για την ικανότητα της Ελλάδας να παραμείνει στην ζώνη του ευρώ αναζωπυρώθηκε ύστερα από την ενίσχυση πολιτικών δυνάμεων στις εκλογές του Μαΐου που αντιτίθενται στην εφαρμογή του μνημονίου. Θεωρούμε πως η παραμονή της Ελλάδας στην νομισματική ένωση είναι προς όφελος τόσο της ίδιας της χώρας όσο και της Ευρωζώνης, ενώ ενδεχόμενη αποχώρηση από τη νομισματική ένωση θα οδηγούσε τη χώρα σε αχαρτογράφητα νερά. Η επιστροφή σε ένα εθνικό νόμισμα δε θα έλυνε τα δομικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, των οποίων η αντιμετώπιση θα εξακολουθούσε να απαιτεί επίπονες διαρθρωτικές αλλαγές σε ένα δυσμενέστερο οικονομικό περιβάλλον. Από την άλλη, η αποχώρηση της Ελλάδας δεν θα επέλυνε το πρόβλημα της κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη, καθώς η τελευταία έχει ανάγκη από ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης» αναφέρουν.


Παράλληλα αναφέρουν ότι το διεθνές εμπόριο αναμένεται να είναι ο κύριος μοχλός ανάπτυξης. Ωστόσο, η ανάπτυξη κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ισχνή λόγω της δημοσιονομικής προσαρμογής στις περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης και άνιση, με τη Γερμανία να αποτελεί την ατμομηχανή της οικονομικής δραστηριότητας. «Συνολικά, προβλέπουμε η οικονομία της ευρωζώνης να βρεθεί σε διπλή ύφεση το 2012, συρρικνωμένη κατά 0,3%» επισημαίνουν.


Όσον αφορά στην παγκόσμια οικονομία οι αναλυτές «βλέπουν» βελτίωση από το β΄εξάμηνο του 2012 ως αποτέλεσμα της αναμενόμενης υποχώρησης των εντάσεων στην Ευρωζώνη. «Ωστόσο, η αβεβαιότητα από τη συνεχιζόμενη κρίση χρέους θα συνεχίζει να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομική δραστηριότητα. Στις αναπτυγμένες οικονομίες, η απομόχλευση του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα καθώς και το αδύναμο τραπεζικό σύστημα περιορίζει την κατανάλωση και τις επενδύσεις. Οι αναδυόμενες οικονομίες θα συνεχίσουν να επηρεάζονται αρνητικά από την μειωμένη παγκόσμια ζήτηση και τις περιορισμένες κεφαλαιακές εισροές» τονίζουν.