Αν και οι περιπτώσεις της Ελλάδας και της Αργεντινής δεν είναι όμοιες, όπως αναφέρει ο οίκος αξιολόγησης Fitch μπορούν να προσφέρουν αρκετά χρήσιμα συμπεράσματα, προκειμένου να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις μια πιθανής εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ. 

 
Ο οίκος, στην ανακοίνωσή του, υπογραμμίζει πως τον προσεγγίζουν επενδυτές από την Ευρωζώνη, οι οποίοι θέτουν το ερώτημα πως η χρεοκοπία της Αργεντινής το 2001-2002 και η υποτίμηση του νομίσματος που ακολούθησε, μπορούν να βοήθησουν στην αξιολόγηση των συνεπειών ενός πιθανού Grexit. 


Η αποσύνδεση του πέσο από το δολάριο των ΗΠΑ το 2002 και η υποχρεωτική μετατροπή των καταθέσεων και του εγχώριου χρέους σε πέσο, μπορούν να ρίξουν φως σχετικά με τους κινδύνους από τη μετατροπή νομίσματος, στο πλαίσιο του σεναρίου εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ, τονίζει ο Fitch. 


Σύμφωνα με τον Fitch, για την Ελλάδα μπορεί να αναμένεται μια παρόμοια κατάσταση, όπως
περιορισμένη ικανότητα στις εξαγωγές, έλεγχοι στις τιμές, μια πιθανή παρατεταμένη ύφεση και οι περιορισμένες επιλογές για την αναχρηματοδότηση της εγχώριας αγοράς θα μπορούσαν να πλήξουν την ικανότητα των επιχειρήσεων να καταβάλουν τους τόκους και τις δόσεις των δανείων τους. 


Όσον αφορά στις ελληνικές επιχειρήσεις, ο οίκος σημειώνει ότι πιθανόν να είναι ακόμα πιο εκτεθειμένες σε μια υποχώρηση του εμπορίου.


Επιπλεόν, υπογραμμίζει ότι η Αργεντινή εφάρμοσε σειρά έκτακτων μέτρων, πλήττοντας την χρηματοοικονομική ευελιξία και το πιστωτικό προφίλ των επιχειρήσεων της, όπως περιορισμούς στις μεταφορές ξένου συναλλάγματος, απαγόρευση των προσαρμογών στις τιμές με βάση τα ξένα νομίσματα και κυβερνητικές ρυθμίσεις στις τιμές κρίσιμων υπηρεσιών και προϊόντων.