Υπογράφηκε την 13η Ιουνίου 2012, κοινό, εμπραγμάτως εξασφαλισμένο ομολογιακό δάνειο, ύψους ευρώ 23.980.000, σε εφαρμογή της απόφασης της Έκτακτης  Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (2/5/2012), όπως ανακοίνωσε η Eurodrip ΑΒΕΓΕ.


Το ομολογιακό δάνειο, με διαχειριστή την EFG Eurobank Ergasias SA, είναι τριετούς διάρκειας και σκοπός του είναι η αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού, σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.