Δεν έχει σχέδια για την παροχή βοήθειας στην Ισπανία το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σύμφωνα με τις δηλώσεις αξιωματούχου του Ταμείου. 


Ο Gerry Rice, εκπρόσωπος του ΔΝΤ, υπογράμμισε ότι το Ταμείο δεν έχει εποπτικό ρόλο στο πακέτο των 100 δισ. ευρώ προς τις Τράπεζες της Ισπανίας. 


Ο ίδιος επισήμανε ότι το ΔΝΤ θεωρεί ότι η Ευρώπη θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα ταμεία διάσωσης της Ευρωζώνης, ώστε να αναλάβει άμεσα μερίδια στις τράπεζες που αντιμετωπίζουν προβλήματα, αντί να δανείζει τις κυβερνήσεις, οι οποίες με τη σειρά τους χρησιμοποιούν τα κεφάλαια αυτά για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.