Την εκτίμηση ότι η χώρα μας θα χρειαστεί και τρίτο πακέτο διάσωσης, αλλά με λιγότερο δυσβάσταχτους όρους, εξέφρασε σήμερα το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Ινστιτούτο.

Παράλληλα, το IIF εξέφρασε την άποψη ότι οι στόχοι του υπάρχοντος δημοσιονομικού προγράμματος θα πρέπει να χαλαρώσουν.

Το IIF επιμένει στην άμεση ανακεφαλαιοποίηση των ισπανικών τραπεζών απευθείας από τον μηχανισμό στήριξης, ενώ κάλει τις ευρωπαϊκές χώρες να χαλαρώσουν την ασκουμένη πολιτική λιτότητας.

Το Διεθνές Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτο ζητά την δημιουργία ευρωομολόγου, ενώ στηρίζει την δημιουργία τραπεζικής ένωσης, και τον ευρωπαϊκό μηχανισμό εγγύησης καταθέσεων.