Την έκδοση και τη διάθεση, μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως, κοινού, έγχαρτου, ομολογιακού δανείου, συνολικής ονομαστικής αξίας 15 εκατ. ευρώ, μέσω της Alpha Bank ως διαχειρίστρια πληρωμών, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «Αεροπορία Αιγαίου».

Επιπλέον, παρασχέθηκε εξουσιοδότηση στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, προκειμένου να διαπραγματευθεί και αποφασίσει τους ειδικότερους όρους εκδόσεως του δανείου, να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση της εκδόσεως του και να ορίσει τους εκπροσώπους της εταιρείας, που θα υπογράψουν τη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των πιστωτικών ιδρυμάτων, που θα επιλεγούν να καλύψουν το δάνειο ως ομολογιούχοι δανειστές, καθώς και τις ομολογίες και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο με το δάνειο.

Η γενική συνέλευση ενέκρινε, επίσης, τη σύναψη σύμβασης μεταξύ της εταιρείας «Αεροπορία Αιγαίου ΑΕ» και της ανώνυμης εταιρείας «Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας ΑΕ», της οποίας διευθύνων σύμβουλος και μέτοχος τυγχάνει το μέλος του ΔΣ και μέτοχος της εταιρείας «Αεροπορία Αιγαίου ΑΕ», Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος του Βασιλείου, με αντικείμενο την εκτέλεση από την «Αεροπορία Αιγαίου ΑΕ» του τακτικού δρομολογίου Αθήνα – Καλαμάτα – Αθήνα, για τη θερινή περίοδο 2012, με συμφωνημένες συχνότητες, με αεροσκάφος τύπου Bombardier DHC-8-400, μισθωμένο από την «Αεροπορία Αιγαίου ΑΕ» υπό καθεστώς πλήρους μίσθωσης, καθώς και σύμφωνα με τους διαλαμβανόμενους στην οικεία συμφωνία όρους.