Την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα πέντε ολλανδικών τραπεζών, ανάμεσα τους οι Rabobank, ING και ABN AMRO υποβάθμισε ο οίκος αξιολόγησης Moody's.
Για τέσσερις τράπεζες η πιστοληπτική ικανότητα μειώθηκε κατά δύο βαθμίδες: στην Aa2 για τη Rabobank, στην A2 για την ING Bank, στην A2 για την ABN AMRO, και στην Baa2 για την LeasePlan Corporation.

Για την SNS Bank η πιστοληπτική της ικανότητα μειώθηκε κατά μια βαθμίδα σε Baa2.
Οι προοπτικές αυτών των τραπεζών είναι σταθερές, εκτός από την ING, που είναι αρνητική, σύμφωνα με τον οίκο Moody's.