Πάνω από 250 επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων ιδρύθηκαν το 2011 στη Ρουμανία, ενώ 82 ιδρύθηκαν μέσα στο πρώτο τετράμηνο του 2012.

Αυτά τα στοιχεία προκύπτουν από την έκθεση της Ελληνικής πρεσβείας στο Βουκουρέστι, η οποία καταγράφει συνολικά δραστηριότητες 5.284 ελληνικών εταιρειών στη βαλκανική χώρα.

Σύμφωνα με την έκθεση,  τα ελληνικά κεφάλαια που έχουν επενδυθεί το 2011 στη Ρουμανία ανέρχονται σε 1,72 δισ. ευρώ, ωστόσο η Κεντρική Τράπεζα της Ρουμανίας που έχει άλλη μεθοδολογία υπολογισμού ανεβάζει τις επενδύσεις στα 3 δισ. ευρώ.

Υπολογίζεται ότι οι απασχολούμενοι σε ελληνικών συμφερόντων εταιρείες στη Ρουμανία ξεπερνούν τους 35.000.  
Μεγαλύτερη δραστηριότητα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία, αναπτύσσουν οι τηλεπικοινωνίες και οι τράπεζες.

Σημαντική παρουσία ωστόσο έχουν και οι τομείς της παραγωγής τροφίμων και ποτών, το χονδρεμπόριο, οι υπηρεσίες αλλά και παραγωγή προϊόντων από σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα.