Κανένας κλάδος δεν μπόρεσε να αυξήσει τον κύκλο εργασιών του το πρώτο τρίμηνο του 2012, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ.

Αναλυτικά οι μεταβολές στον κύκλο εργασιών ανά κλάδο έχουν ως εξής:

Υπηρεσίες ταχυδρομικών και ταχυμεταφορικών δρασηριοτήτων: -16,3%

Υπηρεσίες εκδοτικών δραστηριοτήτων: -25,6%

Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών: -4,5%

Υπηρεσίες Πληροφορικής: -35,6%

Υπηρεσίες δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων: -12,4%

Υπηρεσίες νομικών και λογιστικών δραστηριοτήτων: -8.8%

Υπηρεσίες δραστηριοτήτων αρχιτεκτόνων και μηχανικών και συναφών δραστηριοτήτων παροχής τεχνικών συμβουλών: -8,4%

Υπηρεσίες διαφήμισης, έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων κοινής γνώμης: -4.1%

Υπηρεσίες άλλων επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων: -37,7%

Υπηρεσίες δραστηριοτήτων καθαρισμού: -15,5%