Ο Γενικός ∆είκτης Απασχολουμένων Ατόμων στο Λιανικό Εμπόριο, του Α ́ τριμήνου 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο ∆είκτη του Α ́ τριμήνου 2011, παρουσίασε μείωση κατά 10,0%, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, ο  ∆είκτης της ομάδας καταστημάτων ειδών διατροφής παρουσίασε μείωση κατά 7,9%, ενώ ο ∆είκτης της ομάδας καταστημάτων ειδών εκτός διατροφής και καυσίμων παρουσίασε μείωση κατά 11,4%.

Ο Γενικός ∆είκτης Απασχολουμένων Ατόμων στο Λιανικό Εμπόριο, του Α ́ τριμήνου 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο ∆είκτη του ∆ ́ τριμήνου 2011, παρουσίασε μείωση κατά 1,9%.

Ειδικότερα, ο ∆είκτης της ομάδας καταστημάτων ειδών διατροφής παρουσίασε μείωση κατά 0,3%, ενώ ο ∆είκτης της ομάδας καταστημάτων ειδών εκτός διατροφής και καυσίμων παρουσίασε μείωση κατά 3,3% .