Υπεγράφη στις 14 Ιουνίου η συμφωνία μεταβίβασης της θυγατρικής της Τράπεζας Πειραιώς στις ΗΠΑ, της Marathon Banking Corporation, στην Investors Bancorp Inc, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση. 

 

H Investors Bancorp, με έδρα στο Short Hills, New Jersey, είναι community bank που προσφέρει όλο το φάσμα υπηρεσιών προς πελάτες και έχει ενεργητικό USD 11,3 δισ.


Το τίμημα που αντιστοιχεί στο ποσοστό που μεταβιβάζεται ανέρχεται σε USD 133 εκατ. δολάρια σε μετρητά, 1,5 φορά τα ενσώματα ίδια κεφάλαια (tangible book value) της Marathon Bank.

Η συναλλαγή αναμένεται να βελτιώσει κατά περίπου 22 μονάδες βάσης το συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου Πειραιώς στο 9,3% (pro-forma για τον Μάρτιο 2012).


Η συναλλαγή έχει εγκριθεί από τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο εταιρειών, τελεί υπό την αίρεση της λήψης των απαιτούμενων εκ του νόμου αδειών των αρμόδιων εποπτικών και κανονιστικών αρχών και  αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τετάρτου τριμήνου του 2012.