Παράταση της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων τακτοποίησης των αυθαιρέτων μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου αποφάσισε η ηγεσία του ΥΠΕΚΑ, ύστερα από τις συναντήσεις συνεργασίας με τη διοίκηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ΤΕΕ.

Μεταξύ άλλων, το ΤΕΕ, πρότεινε την παράταση «για προφανείς κοινωνικούς και οικονομικούς λόγους, που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες, για λόγους που υπαγορεύονται από το δημόσιο συμφέρον, αλλά και λόγω προβλημάτων που αφορούν σε δυσλειτουργίες της διοίκησης».
 

Η ηγεσία του ΥΠΕΚΑ, στις συναντήσεις που έγιναν μεταξύ του υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γρηγόρη Τσάλτα, και του προέδρου ΤΕΕ, Χρήστου Σπίρτζη, με τη συμμετοχή της αρμόδιας γενικής γραμματέα Χωροταξίας ΥΠΕΚΑ Μαρίας Καλτσά, αποδέχτηκε την παράταση της προθεσμίας που λήγει στο τέλος Ιουνίου, για την υποβολή δηλώσεων τακτοποίησης αυθαιρέτων, μέχρι και την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου.
 

Επιπλέον, στις ίδιες συναναντήσεις διαμορφώθηκε το πλαίσιο κοινών αποφάσεων και δραστηριοτήτων ΥΠΕΚΑ και ΤΕΕ, βάσει του οποίου το Επιμελητήριο είναι έτοιμο να ενεργοποιήσει από την Τρίτη 19 Ιουνίου τη δεύτερη φάση της διαδικασίας ελέγχου και επεξεργασίας των δηλώσεων αυθαιρέτων, που έχουν ήδη υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του.
 

Ακόμη, αποφασίστηκε να εκδοθεί εγκύκλιος, η οποία αφορά ειδικά πρότυπα «δελτίων τρωτότητας των κτιρίων», αναλόγα την κατηγορία τους. Το ΤΕΕ πρόκειται να δώσει τις απαραίτητες οδηγίες χρήσης για το λογισμικό σύστημα.
 

Παράλληλα, συμφώνησαν τη δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος και την άμεση έκδοση οδηγίας από το ΥΠΕΚΑ για το προβλεπόμενο διάγραμμα κάλυψης των προς εξέταση κτιρίων, ανάλογα με τις κατηγορίες κτιρίων, ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα από ασάφειες και τα στοιχεία να συμπεριληφθούν στο ηλεκτρονικό σύστημα κατά τη δοκιμαστική λειτουργία.
 

Τέλος, συμφωνήθηκε και το περιεχόμενο του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για την εφαρμογή του θεσμού της «Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του Κτιρίου», το οποίο είχε θεσμοθετηθεί πριν δύο χρόνια. Στόχος είναι η νέα πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ σύντομα να βρει έτοιμο το σχετικό ΠΔ για την προώθηση της εφαρμογής του.
 

Αξίζει να σημειωθεί ότι με απόφαση του υπουργού ΠΕΚΑ και ύστερα από εισήγηση του Πράσινου Ταμείου, εξετάζεται ο τρόπος για την απλοποίηση της διαδικασίας επιστροφής χρημάτων στους πολίτες, σε περιπτώσεις λαθών σε αιτήσεις για ρύθμιση αυθαιρέτων.