Σχέδιο παροχής έκτακτης ρευστότητας έως 100 δισ. λιρών (123 δισ. ευρώ) άρχισαν να υλοποιούν σήμερα η κυβέρνηση της Βρετανίας και η Τράπεζα της Αγγλίας.

Στόχος του σχεδίου είναι η τόνωση του δανεισμού από τις τράπεζες για την αντιμετώπιση των «παραλυτικών συνεπειών» τις οποίες προκαλεί η κρίση της ευρωζώνης στην οικονομία της χώρας.


Ένα μέρος του σχεδίου, περιλαμβάνει το δανεισμό των τραπεζών τουλάχιστον 5 δισ. λίρες κάθε μήνα από την Τράπεζα της Αγγλίας υπό τον όρο ότι θα αυξήσουν τα δάνειά τους και εφαρμόστηκε ήδη σήμερα.
Άλλες προτάσεις, που αναμένεται να τεθούν σταδιακά σε εφαρμογή τις επόμενες εβδομάδες, προβλέπουν την ανταλλαγή δανείων προς επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα με κυβερνητικά χρεόγραφα.


Το υπουργείο Οικονομικών υπολογίζει ότι το πρόγραμμα αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στην παροχή δανείων ύψους 80 δισ. λιρών σε νέα δάνεια με επιτόκια χαμηλότερα από αυτά της αγοράς.


Η εφαρμογή του θα εξαρτηθεί από την «επίδοση των τραπεζών στην διατήρηση ή την επέκταση του δανεισμού τους».