Σε υποβάθμιση της μακροπρόθεσμης αξιολόγησης της Nokia σε Ba1 από Baa3 και τη βραχυπρόθεσμη επισφαλή αξιολόγηση σε «Not-Prime» από «Prime-3»  προέβη ο οίκος αξιολόγησης Moody’s.
Το outlook σε όλες τις βαθμολογίες παραμένει αρνητικό επισημαίνει ο οίκος.