Οι αυστριακές τράπεζες εμμέσως επωφελούνται από τις εξελίξεις στην Ελλάδα, σημειώνει ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Αυστρίας και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Έβαλντ Νοβότνι.


Σε συνέντευξή του στην Boersen Zeitung, ο κ. Νοβότνι εξηγεί ότι
σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπου δραστηριοποιούνται ελληνικές τράπεζες, γίνεται μεταφορά καταθέσεων από τις εκεί ελληνικές θυγατρικές σε θυγατρικές αυστριακών τραπεζών.


Όπως ανέφερε ο ίδιος, οι εξελίξεις στην Ελλάδα έχουν, μέσα από το χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, έναν έμμεσο θετικό αντίκτυπο στο αυστριακό χρηματοπιστωτικό σύστημα.


Ο κ. Νοβότνι αρνείται να κάνει εικασίες όσον αφορά στις επιπτώσεις μιας ενδεχόμενης εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, τις οποίες, όπως υποστηρίζει, κανείς δεν μπορεί να εκτιμήσει σοβαρά.


Σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, ο κ. Νοβότνι ανέφερε ότι μπορεί να συνεχιστεί, στο πλαίσιο του αυστηρού προγράμματος ΔΝΤ και ΕΕ, αλλά αυτό θα κριθεί, όπως αναφέρει, από τις ελληνικές εκλογές της Κυριακής. Ο ίδιος πάντως θεωρεί πως βοήθεια για την ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών θα πρέπει να δίνεται μόνον κάτω από σαφείς όρους των κυβερνήσεων.