Συγκροτήθηκε σε σώμα το εκλεγέν από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας νέο επταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο της Mevaco Μεταλλουργική ΑΒΕΕ  με πενταετή θητεία, η οποία θα λήξει την 30η Ιουνίου 2017, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

 

Το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

 

1. Δημήτριος Κωστόπουλος του Αλεξίου και της Αθηνάς, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος). 

 

2. Σπυρίδων Δελένδας του Νικολάου και της Αικατερίνης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).

 

3. Αντώνιος Ρούσσος του Αντωνίου και της Ανδριάνας, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος).

 

4. Βασιλική Κωστοπούλου του Δημητρίου και της Χρυσούλας, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).

 

5. Εμμανουήλ Μπρούτζος του Θεμιστοκλή και της Μαρίας, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).

 

6. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος του Σωτηρίου και της Γεωργίας, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) και

 

7. Εμμανουήλ Μπαριταντωνάκης του Αντωνίου και της Μαρίας, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).  

 

Όλα τα ως άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχουν την ελληνική υπηκοότητα.