Η Credit Suisse δεν έχει καμία πρόθεση να προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Brady Dougan.

Σύμφωνα με το Bloomberg ο CEO της τράπεζας απέρριψε τις συστάσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Ελβετίας (SNB), για αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και τόνισε ότι η Credit Suisse είναι ασφαλής τράπεζα, με ισχυρή κεφαλαιακή βάση, διασφαλίζοντας τους καταθέτες και τους πιστωτές της σε περίοδο κρίσης.


Σύμφωνα με τον ίδιο οι συστάσεις της SNB είναι ασαφείς και βασίζονται σε ένα πολύ απαισιόδοξο σενάριο σχετικά με την κρίση χρέους της ευρωζώνης.