Στο «D» παραμένει η πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας από τον οίκο Egan-Jones.
Σύμφωνα με τον οίκο το αποτέλεσμα των εκλογών δεν επηρέασε την αξιολόγηση του.