Η Γερμανία επανέλαβε σήμερα την άρνησή της να προχωρήσει σε μια αμοιβαιοποίηση του κρατικού χρέους στην ευρωζώνη, αφού η γερμανική κεντρική τράπεζα, η Μπούντεσμπανκ, απέρριψε την συναφή πρόταση να δημιουργηθούν ομόλογα για την αποπληρωμή των χρεών που υπερβαίνει το όριο που έχει θεσπίσει η ΕΕ, το 60% του ΑΕΠ.
Η Μπούντεσμπανκ επιτέθηκε στην πρόταση αμοιβαιοποίησης του χρέους με την έκδοση κοινών ομολόγων ώστε να καλύπτεται το χρέος που υπερβαίνει το 60% με εγγύηση της ευρωζώνης.

Η πρόταση προέκυψε από μια ομάδα ανεξάρτητων οικονομικών συμβούλων της γερμανικής κυβέρνησης.

«Η πρόταση να δημιουργηθεί ένα ταμείο απορρόφησης του χρέους ισοδυναμεί με μια συνεκτική θέσπιση κοινού χρέους τα επόμενα χρόνια χωρίς αυτό να συνδέεται με κάποια ουσιαστική εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας», και «παρέμβασης στους εθνικούς προϋπολογισμούς», τόνισε η Μπούντεσμπανκ.

Εκτίμησε ακόμα ότι το ταμείο αυτό θα σήμαινε την υποστήριξη χρέους ύψους 2,3 τρισ. δολαρίων, ύψους που αναλογεί στο 90% του ΑΕΠ της Γερμανίας, με το Βερολίνο να καλείται να καλύψει το ένα τέταρτο του συνόλου. Η Μπούντεσμπανκ ανέφερε ότι είναι «πολύ αμφίβολο» εξάλλου ότι ένα τέτοιο σχέδιο θα μπορούσε να προωθηθεί χωρίς να τροποποιηθούν συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το γερμανικό Σύνταγμα.