Στο 15,37% από 12,35% προηγουμένως ανήλθε στις 14/6/2012 το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του κ. Αθανάσιου Ισμαήλου στην PC Systems, έπειτα από αγορά 1.239051 μετοχών της εταιρίας, συνολικής αξίας 12.390,51 ευρώ, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.