Στα 987,67 ευρώ διαμορφώθηκε ο μέσος καθαρός μηνιαίος μισθός της Σλοβενίας τον Απρίλιο διαμορφώθηκε μειωμένος κατά 1,4% σε ετήσια βάση.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας της χώρας σε μηνιαία βάση, ο μέσος καθαρός μισθός μειώθηκε κατά 1,9%