Σε υποβάθμιση των στόχων της για το 2012 προχώρησε η γαλλική εταιρεία γαλακτοκομικών Danone λόγω της μεγαλύτερη από την αναμενόμενη μείωση της ζήτησης στη νότια Ευρώπη, και ειδικά στην Ισπανία, το δεύτερο τρίμηνο.

Σύμφωνα με το Bloomberg η εταιρεία εκτιμά ότι το περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας θα είναι μειωμένο κατά 50 μονάδες βάσης φέτος σε σχέση με το 2011. Στις προηγούμενες εκτιμήσεις της ανέφερε ότι το περιθώριο θα παρέμενε αμετάβλητο το 2012.


Διατήρησε πάντως αμετάβλητες τις προβλέψεις της για αύξηση των συνολικών εσόδων κατά 5-7% και ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους 2 δισ. ευρώ.