Στα 18 δισ. ευρώ κατήλθαν οι καθαρές πωλήσεις των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (ΟΣΕΚΑ) σε ευρωπαϊκό επίπεδο τον Απρίλιο από 47 δισ. ευρώ του Μαρτίου, σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών (ΕΘΕ).

Η κάθετη μείωση στις καθαρές πωλήσεις των μακροπρόθεσμων ΟΣΕΚΑ ήταν η βασική αιτία στη μείωση των πωλήσεων όλων των ΟΣΕΚΑ κατά τη διάρκεια του μήνα. Οι καθαρές πωλήσεις των μακροπρόθεσμων ΟΣΕΚΑ (δηλαδή ΟΣΕΚΑ εκτός αμοιβαίων Χρηματαγοράς) μειώθηκαν τον Απρίλιο στα 8 δισ. ευρώ, σε σχέση με τα 32 δισ. ευρώ του Μαρτίου.


Τα Ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια κατέγραψαν εισροές ύψους 16 δισ. ευρώ, από τα 26 δισ. ευρώ του Μαρτίου. Αντιθέτως, τα Μετοχικά ΑΚ κατέγραψαν εκροές ύψους 8 δισ. ευρώ, σε σχέση με τις εισροές του 1 δισ. ευρώ του Μαρτίου. Τα Μικτά ΑΚ κατέγραψαν και αυτά εκροές ύψους 3 δισ. ευρώ, σε σχέση με τις εισροές των 4 δισ. ευρώ του Μαρτίου.


Τα ΑΚ Χρηματαγοράς συνέχισαν να καταγράφουν καθαρές εισροές τον Απρίλιο ύψους 10 δισ.ευρώ, σε σχέση με τα 15 δισ. ευρώ του Μαρτίου. Ο Απρίλιος ήταν ο έκτος συνεχόμενος μήνας όπου τα ΑΚ Χρηματαγοράς καταγράφουν εισροές.


Το συνολικό ενεργητικό των ευρωπαϊκών ΟΣΕΚΑ αυξήθηκε τον Απρίλιο κατά 0,5% και ανήλθε στα 5,895 τρισ. ευρώ.