Το ποσό των 1,3 δισ. ευρώ άντλησε το ελληνικό δημόσιο από την σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας.
Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 4,31% από 4,34% που ήταν στην προηγούμενη δημοπρασία. Σημειώνεται ότι από το σύνολο των εσόδων τα 300 εκατ. ευρώ αφορούν σε μη ανταγωνιστικές προσφορές.


Σχετικό θέμα: ΟΔΔΗΧ: Βγαίνει στις αγορές για 1 δισ. ευρώ