Την ανάγκη διασφάλισης της παραμονής της Ελλάδας στο ευρώ, καθώς η έξοδος θα ήταν ολέθρια, επισήμανε ο αντιπρόεδρος της Τρ. Πειραιώς, Παναγιώτης Ρουμελιώτης, μιλώντας στο 4th Risk Management & Compliance Forum.


Ο κ. Ρουμελιώτης επισήμανε πως η πολιτική ηγεσία της χώρας έχει την ευθύνη διατήρησης της θέσης της Ελλάδας μέσα στην Ευρωζώνη, ενώ προειδοποίησε πως χωρίς πολιτική σταθερότητα, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος για bank run από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, γεγονός που θα το αποσταθεροποιούσε πλήρως.

Σύμφωνα με τον κ. Ρουμελιώτη:


Στην Ελλάδα οι κίνδυνοι έχουν πολλαπλασιαστεί την τελευταία περίοδο (Μάρτιος-Ιούνιος 2012), και συγκεκριμένα:

1. Ο κίνδυνος της πολιτικής και κοινωνικής αστάθειας.

2. Η ύφεση τόσο το 2012, όσο και το 2013 θα είναι βαθύτερη (6-7% το 2012 έναντι στόχου 4,7%, 3,4% το 2013 λόγω carry–over του 2012).

3. Η διαδικασία ιδιωτικοποιήσεων έχει καθυστερήσει σημαντικά και δεν αποφέρει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, ώστε να μειωθεί το χρέος και να στηριχτεί η αναπτυξιακή διαδικασία.

4. Οι χρηματοδοτικές ανάγκες που θα προκύψουν, λόγω της μεγαλύτερης ύφεσης, της υστέρησης εσόδων από τις αποκρατικοποιήσεις και την πιθανή επέκταση της περιόδου δημοσιονομικής προσαρμογής και άρα της υλοποίησης του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα το 2013, θα πρέπει να καλυφθούν από τους Ευρωπαίους, καθώς δύσκολα το ΔΝΤ θα αποδεχτεί τη χορήγηση νέου δανείου προς την Ελλάδα (αναθεώρηση του DSA).

5. Το χρέος θα αυξηθεί περισσότερο απ’ ό,τι είχε προβλεφθεί, λόγω των υστερήσεων ή καθυστερήσεων αυτών, κι έτσι θα καταστεί δυσκολότερο το εγχείρημα επαναφοράς της Ελλάδας στις αγορές, ακόμα κι αν επιτευχθούν οι δύσκολοι στόχοι για ρυθμούς ανάπτυξης 2-3% ετησίως μέχρι το 2020 και πρωτογενή πλεονάσματα 4,3-4,5% του ΑΕΠ. Το πιο πιθανό είναι ότι αργά ή γρήγορα θα τεθεί θέμα για δεύτερη αναδιάρθρωση του χρέους, η οποία αυτή τη φορά θα αφορά και τον επίσημο τομέα. (Θα δεχτούν οι κυβερνήσεις να «χαρίσουν» στην Ελλάδα μέρος των δανείων που παραχώρησαν στη χώρα μας ή θα προτιμήσουν να την οδηγήσουν σε έξοδο από την Ευρωζώνη, έστω κι αν αυτό συνεπάγεται πτώχευσή της και απώλεια ακόμα μεγαλύτερου ποσοστού των δανείων τους προς την Ελλάδα και πρόκληση για τη σταθερότητας της Ευρωζώνης;)

6. Ο κίνδυνος από τη μη έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή του νέου προγράμματος θα συνεχίσει να απειλεί τη διατηρησιμότητα του χρέους, λόγω και των διοικητικών ελλειμμάτων και της αναποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα και των εύθραυστων πολιτικών συμμαχιών και της πολιτικής ρευστότητας.


Η Ελλάδα θα πρέπει να διασφαλίσει τη θέση της μέσα στην Ευρωζώνη επιδιώκοντας:


1. Πολιτική και κοινωνική σταθερότητα με πρόταξη του εθνικού έναντι του κομματικού συμφέροντος.

2. Αλλαγές του υφιστάμενου προγράμματος με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης.

3. Προώθηση των διαρθρωτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων (οι οποίες, «ούτως ή άλλως», έπρεπε να γίνουν, ακόμα κι αν δεν είχαμε γίνει μέλος της Ευρωζώνης).

4. Στήριξη του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, ώστε να μπορέσει να προωθήσει τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας.

5. Εκμετάλλευση των νέων δυνατοτήτων της ΕΕ όσον αφορά την ενεργοποίηση των ανεκμετάλλευτων πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων, των κεφαλαίων της ΕΤΕ και ενδεχομένως των “project bonds”.

6. Στήριξη της εξωστρέφειας (εξαγωγές – τουρισμός – υπηρεσίες).

7. Επαναδιαπραγμάτευση του χρέους προς κρατικούς φορείς, κυρίως μέσα από μία μεγάλη επέκταση του χρόνου αποπληρωμής των δανείων που παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα από τις κυβερνήσεις των κρατών της Ευρωζώνης (αυτό προϋποθέτει να συμφωνηθεί και να εφαρμοστεί με συνέπεια το νέο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής και ανάπτυξης).

 

Μία ενδεχόμενη έξοδος της Ελλάδας από την Ευρωζώνη θα είχε καταστροφικές συνέπειες για τη χώρα. Το βιοτικό μας επίπεδο θα μειωνόταν σημαντικά, το πιστωτικό σύστημα θα αποσταθεροποιούνταν και δε θα μπορούσε να καλύψει τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, η χρηματοδότηση της οικονομίας μας από το εξωτερικό θα σταματούσε και η υποτίμηση θα δημιουργούσε αστάθεια, σημαντική αύξηση του πληθωρισμού και αύξηση του κόστους διαβίωσης. Η πολιτική ηγεσία της χώρας έχει την ευθύνη της διατήρησης της θέσης της χώρας μας μέσα στην Ευρωζώνη.