Σε επίπεδα χαμηλότερα από το 2005 επέστρεψε η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τα στοιχεία του Διαχειριστή του Συστήματος για το πρώτο 5μηνο του έτους.

Συγκεκριμένα στο διάστημα Ιανουαρίου - Μαΐου η ζήτηση ρεύματος ήταν 20,2 εκατ. μεγαβατώρες ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2005, για το οποίο υπάρχουν στοιχεία, ήταν 21,1 εκατ. Σε σύγκριση με πέρυσι η πτώση της κατανάλωσης στο πεντάμηνο είναι 1,77 % ενώ το μήνα Μάιο διαμορφώθηκε στο 5,2 %.

 

Μεγαλύτερη πτώση (6,4 %) καταγράφεται στη ζήτηση από νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις ενώ οι μεγάλες βιομηχανίες που τροφοδοτούνται από το δίκτυο υψηλής τάσης αύξησαν οριακά την κατανάλωση ρεύματος το Μάιο κατά 0.,16 %.

 

Σε επίπεδο παραγωγής, το Μάιο ήταν εμφανείς οι επιπτώσεις της κρίσης καθώς το σύστημα στηρίχθηκε στις εγχώριες πηγές ενέργειας με αντίστοιχη μείωση των εισαγωγών φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή. Αναλυτικά, η παραγωγή ρεύματος από μονάδες φυσικού αερίου μειώθηκε το Μάιο κατά 16 % σε σχέση με το Μάιο του 2011 ενώ αυξήθηκε η χρήση των υδροηλεκτρικών κατά 28 % και η συνεισφορά των ανανεώσιμων πηγών κατά 4,8 %. Μικρή μείωση, 27 % καταγράφεται και στη λιγνιτική παραγωγή.