Ιδιώτες επενδυτές κατά πλειοψηφία ήταν εκείνοι οι οποίοι προ ημερών αγόρασαν τίτλους συνολικής αξίας 1,5 δισ. ευρώ που δημοπράτησε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) με επιτόκιο 0,14%, όπως ανέφερε σήμερα στην Φρανκφούρτη η Κεντρική Τράπεζα της Γερμανίας.

Υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση σε σημείο που το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) θα μπορούσε να συγκεντρώσει και διπλάσιο ποσό στη δημοπρασία των εξαμηνιαίων εντόκων γραμματίων του. Το επιτόκιο της δημοπρασίας ήταν χαμηλότερο από εκείνο του περασμένου μήνα.

Το ΕΤΧΣ έχει ήδη στηρίξει δανειακά την Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ιρλανδία, και θεωρητικά έχει την δυνατότητα να το πράξει και για τα 17 μέλη της ευρωζώνης. Η απόδοση των αμέσως προηγούμενων εξαμηνιαίων εντόκων γραμματίων ήταν 0,2%.

Το γερμανικό δημόσιο κυκλοφόρησε πρόσφατα εξαμηνιαία έντοκα γραμμάτια με απόδοση 0,007%, την ώρα που οι επενδυτές λόγω της κρίσης χρέους αναζητούν "ασφαλές καταφύγιο" για τις οικονομίες τους.