Δάνειο ύψους 15 εκατ. ευρώ αναμένεται να χορηγήσει το International Finance Corporation (IFC) στη κροατική μονάδα του Ομίλου Same Deutz-Fahr Group (SDF) Ιταλίας.

Η SDF Croatia, παραγωγός θεριζοαλωνιστικών μηχανών, ιδιωτικοποιήθηκε το 2005, όταν εξαγοράστηκε από την ιταλική μητρική της. Μετά την εξαγορά, η SDF εκσυγχρόνισε τα μηχανήματα και τις δραστηριότητές της, εδραιώνοντας την SDF στην Ευρώπη και εισάγοντας νέα προϊόντα.