Αίτηση πτώχευσης κατέθεσε η Hidroelectrica, η μεγαλύτερος παραγωγός ενέργειας της Ρουμανίας, η οποία ανήκει στο ρουμανικό κράτος.
Το δικαστήριο θα αποφασίσει για το αίτημά της στις 20 Ιουνίου. Εν τω μεταξύ τα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η πτώχευση θα μπορούσε να είναι ένας τρόπος καταγγελίας των συμβάσεων με πολύ χαμηλές τιμές ενέργειας.