Μόλις 1 στους 5 έχουν προχωρήσει στην υποβολή της φορολογικής τους δήλώσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Οι φορολογούμενοι τηρούν μέχρι στιγμής μια επιφυλακτότητα κυρίως λόγω της πολιτικής αστάθειας, αλλά και φόβου από τους φόρους που θα κληθούν να πληρώσουν.

Και αυτό γιατί η... «λυπητερή» για τους φορολογουμένους όπως έχει γίνει ήδη γνωστό ανέρχεται κατά μέσο όρο στα 1450 ευρώ.

Είναι χαρακτηριστικό πως υπαρχουν μερικές εκατοντάδες χιλιάδες δηλώσεων συμπληρωμένες στο σύστημα, όμως κανείς μέχρι στιγμής δεν πατά το κουμπί υποβολής!

Παράλληλα, ούτε 250.000 φορολογούμενοι δεν έχουν υποβάλλει χειρογράφως τη δήλωση τους στις εφορίες, περιμένοντας τη σειρά τους στη λήξη της προθεσμίας.