Ο ασφαλιστικός τομέας στην Ευρώπη μπορεί να απορροφήσει τους κραδασμούς  από μια υποθετική έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ, με την προϋπόθεση ότι η έξοδος θα γίνει συντεταγμένα.

Αυτό υποστηρίζει έκθεση της Fitch που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Η έκθεση εξετάζει τη σύνδεση μεταξύ της πιθανής κανονιστικής ευελιξίας, τις απώλειες των ασφαλιστικών μαζί με τους ασφαλισμένους και τις συνέπειες από την μετατροπή του νομίσματος.

Επιπλέον συμπεραίνει ότι μια άτακτη ελληνική έξοδος θα είχε μεγάλο αρνητικό αντίκτυπο στις αξιολογήσεις των ασφαλιστών.