Αναφορικά με δημοσίευμα του ηλεκτρονικού τύπου, η διοίκηση της Alpha Bank δηλώνει ότι δεν ευρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την απόκτηση χαρτοφυλακίου ή κλάδων εμπορικής δραστηριότητος άλλου πιστωτικού ιδρύματος.