Δάνειο 100 δισ. ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων έκλεισε η ΔΕΠΑ, προκειμένου να εξυπηρετήσει τις πληρωμές προμηθεών μέχρι το τέλος του Αυγούστου. 

Σύμφωνα με την εταιρεία, το δάνειο εκταμιεύθηκε σήμερα  και δίνει ανάσα στα χρέη της εταιρείας για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.