Το ποσό των 4 δισ. ευρώ άντλησε σήμερα το Βερολίνο μέσω διετών τίτλων, με επιτόκιο 0,10%, σύμφωνα με ανακοίνωση της Bundesbank.

Παρά την διαμόρφωση του επιτοκίου στο ιδιαιτέρως χαμηλό αυτό επίπεδο, έναντι της προηγουμένης αντίστοιχης εκδόσεως καταγράφηκε σημαντική αύξηση του κόστους δανεισμού καθώς το επιτόκιο τότε είχε διαμορφωθεί σε 0,07%.