Την ανησυχία του για την ολιγωρία που επιδεικνύει η χώρα μας απέναντι στην καταπολέμηση της διαφθοράς, εκφράζει σε ανακοίνωσή του ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ η Αθήνα δεν έδωσε «σε εύθετο χρόνο πληροφορίες για τις προσπάθειες που καταβάλει» για την καταπολέμηση της διαφθοράς.


Συγκεκριμένα, η ομάδα εργασίας του ΟΟΣΑ ολοκλήρωσε την έκθεσή της που αφορά την εφαρμογή εκ μέρους της Ελλάδας της Σύμβασης για την καταπολέμηση της δωροδοκίας αλλοδαπών δημόσιων λειτουργών σε διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές. Ωστόσο η αξιολόγηση δεν κατέληξε σε οριστικά συμπεράσματα και ο ΟΟΣΑ αποφάσισε να προχωρήσει σε δεύτερη εκτίμηση, ώστε να εξεταστούν σε βάθος τα μέτρα που έχει λάβει η Αθήνα.


Προς το παρόν ο Οργανισμός συνιστά στην ελληνική κυβέρνηση να φροντίσει «σοβαρά για τη διεξαγωγή ερευνών και τη δικαστική δίωξη υποθέσεων διαφθοράς», καθώς και για την «ευαισθητοποίηση ιδίως των δικαστών και των εισαγγελέων σε τέτοια θέματα».


Παράλληλα ωστόσο, ο ΟΟΣΑ χαιρέτισε τις προσπάθειες που καταβάλει η Ελλάδα "για να βελτιώσει τις δυνατότητές της όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».