Να μη διακοπεί η παροχή ρεύματος προς πρώην πελάτες των εταιρειών Hellas Power και Energa Power Trading ζητάει με επιστολή του προς το υπουργείο Οικονομικών ο Συνήγορος του Πολίτη.

Σύμφωνα με τη επιστολή πρόκειται για πολίτες οι οποίοι, αν και έχουν εξοφλήσει το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ), αδυνατούν να υπογράψουν συμβόλαιο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος με νέο προμηθευτή, καθώς οι αρμόδιες ΔΟΥ δεν μπορούν να τους χορηγήσουν βεβαίωση εξόφλησης του τέλους. Ο Συνήγορος του Πολίτη ζητά να αποσυνδεθεί πλήρως το δικαίωμα σύναψης συμβολαίου παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από την υποχρέωση εξόφλησης της φορολογικής υποχρέωσης των πολιτών.


Παράλληλα η ανεξάρτητη αρχή υποστηρίζει ότι η απαγόρευση σύναψης συμβολαίου με προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος, εάν δεν έχει εξοφληθεί το τέλος, πολύ δε περισσότερο αν δεν μπορεί να αποδειχθεί η εξόφλησή του, συνεπάγεται στέρηση αγαθού ζωτικής σημασίας για την αξιοπρεπή διαβίωση των πολιτών.


Τονίζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων πρόκειται για πολίτες, οι οποίοι ήταν απόλυτα συνεπείς στη φορολογική τους υποχρέωση, αλλά υφίστανται τις συνέπειες των παραλείψεων των προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος. Ο Συνήγορος ζητά να βρεθεί άμεσα λύση και να αποσυνδεθεί πλήρως το δικαίωμα σύναψης συμβολαίου παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από την υποχρέωση εξόφλησης της φορολογικής υποχρέωσης των πολιτών. Οι πρώην πελάτες των εταιρειών Hellas Power και Energa Power Trading έπρεπε εντός τριών μηνών από τις 25 Ιανουαρίου 2012 να επιλέξουν νέο προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος.


Όσοι δεν υπέγραψαν συμβόλαιο προμήθειας, συνεχίζουν, μέχρι και την 24 η Ιουνίου 2012, να εξυπηρετούνται από τη ∆ΕΗ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως προμηθευτή καθολικής υπηρεσίας. Σε περίπτωση που οι πολίτες δεν υπογράψουν συμβόλαιο, ο διαχειριστής δικτύου, χωρίς περαιτέρω ενημέρωσή τους, θα εκκινήσει τη διαδικασία διακοπής της ηλεκτροδότησης των εγκαταστάσεών τους.


Προκειμένου να υπογράψουν συμβόλαιο, τους ζητείται η προσκόμιση βεβαίωσης από τις αρμόδιες ∆ΟΥ για την εξόφληση του ειδικού τέλους . Ωστόσο, το πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου Οικονομικών δεν έχει ενημερωθεί για τις καταβολές των πολιτών, καθώς οι εταιρείες έχουν καθυστερήσει να στείλουν τις σχετικές καταστάσεις».