Την παράταση του προγράμματος «Operation Twist» αποφάσισε σήμερα η Federal Reserve, με την αγορά 267 δισ. δολαρίων μακροπρόθεσμων παραγώγων ως το τέλος του 2012.  Στο πλαίσιο του προγράμματος «Operation Twist», η Fed πωλεί βραχυπρόθεσμο κρατικό χρέος και αγοράζει μακροπρόθεσμα ομόλογα, με σκοπό τη μείωση των μακροπρόθεσμων επιτοκίων, ώστε να θωρακιστεί η αμερικανική οικονομία.

«Η παράταση του προγράμματος θα δημιουργήσει καθοδικές πιέσεις στα μακροπρόθεσμα επιτόκια», αναφέρει η τράπεζα στην ανακοίνωσή της.

«H αύξηση των θέσεων εργασίας έχει επιβραδυνθεί τους τελευταίους μήνες, ενώ το ποσοστό ανεργίας παραμένει υψηλό. Η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξάνεται με βραδύτερο ρυθμό από ότι στις αρχές του έτους», τονίζεται.
 

Παράλληλα, η αμερικανική κεντρική τράπεζα αποφάσισε να διατηρήσει αμετάβλητο το εύρος του παρεμβατικού  επιτοκίου, στο 0%-0,25%, εν μέσω ανησυχιών για την ανάκαμψη της οικονομίας των ΗΠΑ και τη συνεχιζόμενη κρίση χρέους της Ευρωζώνης.