Η απελευθέρωση των λεγόμενων κλειστών επαγγελμάτων στην Ελλάδα παραμένει ατελής, αναφέρει έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Σύμφωνα με τον Σκάι, στην έκθεση της Επιτροπής αναφέρεται ότι ιδιαίτερα για το επάγγελμα του δικηγόρου και τους τομείς του λιανικού εμπορίου και της εκπαίδευσης υπάρχουν περιορισμοί.


Με τα μέχρι στιγμής ληφθέντα μέτρα η θετική επίδραση στο ΑΕΠ υπολογίζεται σε 0,99% ενώ αν γίνει πλήρης απελευθέρωση εκτιμάται ότι θα επιδράσει θετικά στο ΑΕΠ κατά 1,31%.


Η Κομισιόν τονίζει ότι παρά τις όποιες παραλείψεις, η εξάλειψη ρυθμιστικών εμποδίων που έχει γίνει ήδη, αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις σε ορίζοντα 5ετίας.


Υπολογίζεται ότι οι εξαγωγές θα αυξηθούν κατά 6%, οι άμεσες ξένες επενδύσεις κατά 2% και η παραγωγικότητα κατά 6,7%.