Με 66% του πληθυσμού το 2011 να χρησιμοποιεί το ιντερνέτ τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα στη Σλοβενία, το ποσοστό είναι ελαφρώς χαμηλότερο από το μέσο όρο της ΕΕ (69%) και ουσιαστικά αμετάβλητο από το προηγούμενο έτος, ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Σλοβενία, μια χώρα 2 εκατομμυρίων κατοίκων, έχει πολύ δρόμο να διανύσει πριν μπορέσει να φτάσει τους πρώτους της ΕΕ, όπου τα ποσοστά είναι περίπου 90%. Το 29% του πληθυσμού της δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο ακόμα, ενώ στο διάστημα 2010-2011 δεν έγινε καμία πρόοδος ώστε να μειωθεί το ποσοστό αυτό.