Σε χαμηλό τριετίας διαμορφώθηκαν οι δραστηριότητες στον ιδιωτικό τομέα της Ευρωζώνης

 

Ο συνολικός δείκτης PMI τον Ιούνιο διαμορφώθηκε στο 46, όσο ήταν και τον Μάιο, που αντιστοιχεί σε συρρίκνωση των δραστηριοτήτων. 


Στον κλάδο της μεταποίησης, ο αντίστοιχος δείκτης PMI υποχώρησε στο 44,8 από 45,1 τον προηγούμενο μήνα, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν μικρότερη μείωση στο 44,9. 


Ο σχετικός δείκτης στον κλάδο των υπηρεσιών διαμορφώθηκε στο 46,8 από 46,7 τον Μάιο.