Τη συγκρότηση ειδικών κλιμακίων εργασίας για την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων ανακοίνωσε η διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η συγκρότηση ειδικών κλιμακίων εργασίας από υπαλλήλους του Οργανισμού με αποκλειστικό έργο τον προσδιορισμό του χρόνου ασφάλισης και την έκδοση και εκτέλεση συνταξιοδοτικών αποφάσεων, εντάσσεται στο πλαίσιο των άμεσων δράσεων μετά την αντικατάσταση της χειρόγραφης διαδικασίας πληρωμής από 30/4/2012.


Σκοπός της συγκρότησης των κλιμακίων είναι η επίσπευση της έκδοσης συνταξιοδοτικών αποφάσεων, με τη μείωση του χρόνου αναμονής από την υποβολή της αίτησης του ασφαλισμένου μέχρι και τη στιγμή πληρωμής του, καθώς και η ελαχιστοποίηση του όγκου των συνταξιοδοτικών περιπτώσεων που έχει σωρευτεί στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Με την εφαρμογή της δράσης αυτής εκτιμάται ότι ο χρόνος απόκρισης της υπηρεσίας σε συνταξιοδοτικά αιτήματα θα μειωθεί κατά 30%.


Στο πλαίσιο των μεσοπρόθεσμων μέτρων εντάσσεται το έργο της ψηφιοποίησης του χρόνου της ασφαλιστικής ιστορίας πριν το 2002, έτσι ώστε το σύνολο του ασφαλιστικού βίου να επιβεβαιωθεί και να καταχωρηθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθιστώντας εφικτή την απονομή συντάξεων αμέσως μετά την υποβολή του σχετικού αιτήματος (ιδανικά σε 1 ημέρα από την οριστικοποίηση της Ανακεφαλαίωσης της Ασφαλιστικής Ιστορίας).


Το έργο αυτό εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2007-2013 και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους των σχετικών επιχειρησιακών προγραμμάτων.