Την πρόθεση της Άλκο Ελλάς ΑΒΕΕ να προχωρήσει στην ίδρυση υποκαταστήματος στα Ιωάννινα, ανακοίνωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Η Άλκο Ελλάς δραστηριοποείται στη μεταποίηση και εμπορία, επεξεργασία και μεταφορά αλουμινίου, σιδήρου και συναφών μετάλλων.